Slotevent, downloads...

Hier kan je de handouts en instrumenten van het slotevent "Talentontwikkeling in de sociale economie" dat plaatsvond op donderdag 27 mei 2010, downloaden.

 

 

 0. Inleiding

 1.Waarderende gesprekken voeren met medewerkers
(Jana De Waele - BND Kortrijk en Karen De Rop - vzw Tandem)

2.Een netwerk voor de sociale economie: waar zitten de noden?
(Nick Soen - Mentor consult en Alan Veys - Sinergiek)

3.Intervisie voor talentontwikkeling van werkvloerbegeleiders
(Petra Demeyere - KLC Zuid-West-Vlaanderen en Veerle Moerman - De Poort)

4.Participatie: een win-win voor medewerkers en organisatie
(Jean-Marie Viaene - vzw Bik en Carl Beernaert - alfaThuis)

5.Talentmanagement als hefboom in de sociale economie?
(Nancy Cantens - Proxima Lemma en Ann Decorte - alfaThuis)