Talenten ontwikkelen: over leren en leren over....

 

Wat maakt leren in de sociale economie nu 'anders' (of niet?) 

 

Het tewerkstellingstraject van medewerkers in de sociale economie is een leertraject op zich. Een sociale economie organisatie is dus per definitie een organisatie waarin het leren van medewerkers een centrale plaats inneemt. We zetten een aantal specifieke kenmerken van en uitdagingen rond 'leren' in een sociale economie context op een rijtje.

 

Meer weten? 


'Moet leren'? Is het nodig dat iedere medewerker zijn talenten verder ontwikkelt?

 

We zoeken inspiratie in de behoeftenpiramide van Maslow om op deze vraag een antwoord te vinden. Hoe kunnen we verklaren dat niet iedere medewerker de kans aangrijpt om te leren, dat niet iedereen leren 'tof' vindt en dat sommige medewerkers weinig interesse vertonen om zich verder te ontwikkelen.

 

Meer weten? 


Is alles aan te leren? Is elk talent bij iedereen ontwikkelbaar?

 

Hoe komt het dat de ene medewerker wel leert en de andere niet? Hoe komt het dat de ene medewerker met rasse schreden vooruitgaat, en een andere medewerker stil blijft staan of zelfs achteruitgaat in zijn talentontwikkeling?
Is alle gedrag aan te leren? Zijn alle talenten ontwikkelbaar? Dit zijn vele vragen die regelmatig terugkeren, maar waar, voor alle duidelijkheid, geen eenduidige antwoorden op bestaan.

 

Meer weten? 


Leert iedere medewerker op dezelfde manier?

 

We voelen op onze kousenvoeten aan dat niet iedereen op dezelfde manier dingen leert, nieuwe dingen oppikt, zijn of haar talenten verder ontwikkelt. Maar waaraan is dit te wijten? Hoe kunnen we dat verklaren? De verschillende leerstijlen van Kolb zetten ons verder op weg.   

  

Meer weten?


Hoe weet ik vormings- of andere opleidingsinitiatieven 'renderen'?

 

Als organisatie wil je weten of en in welke mate de inspanningen die je levert op het vlak van vorming, training en opleiding ook werkelijk 'renderen'. Met andere woorden, brengen deze ook iets bij aan de talentontwikkeling van een individuele medewerker? De klassieke modellen die er zijn om het rendement van VTO te meten brengen helaas weinig soulaas. Hoe kunnen we in de sociale economie nagaan of onze medewerkers ook daadwerkelijk leren?

 

Meer weten?  


Top