De werkvloerbegeleider als coach

 

Quid direct leidinggevenden/werkvloerbegeleiders in de sociale economie?

 

Wie wordt bedoeld met de direct leidinggevenden in de sociale economie? Waaruit bestaat hun specifiek takenpakket en wat verklaart de sleutelrol die ze vervullen in de talentontwikkeling van medewerkers? We omschrijven wat we onder een direct leidinggevende verstaan en gaan dieper in op eigenheid van zijn of haar takenpakket....

 

Meer weten? 


De sociale vaardigheden van werkvloerbegeleiders

 

Samen met de (HR-) verantwoordelijken van 9 partners in de sociale economie en de werkvloerbegeleiders zelf, hebben we onderzocht over welke specifieke sociale en communicatieve vaardigheden werkvloerbegeleiders dienen te beschikken. De 12 sociale en communicatieve vaardigheden die het belangrijkst en relevantst bleken hebben we verder beschreven en zijn onderverdeeld in

  • Hoe omgaan met jezelf?
  • Hoe omgaan met de anderen?
  • Hoe omgaan met de organisatie?

Meer weten? 


 

De coachende leiderschapsstijl van werkvloerbegeleiders

 

Een hoofdrol in het leren van doelgroepmedewerkers is weggelegd voor de werkvloerbegeleiders. Maar hoe geef je aan deze rol gestalte in de praktijk van elke dag? Bestaat er zoiets als de juiste leiderschapsstijl in het licht van de talentontwikkeling van medewerkers?

 

Meer weten? 

 

Intervisie met werkvloerbegeleiders

 

We organiseerden intervisiemomenten met de werkvloerbegeleiders van de 9 partnerorganisaties met betrekking tot hun verdere ontwikkeling van hun sociale en communicatieve vaardigheden. Onze ervaringen hiermee, een document dat inspiratie kan bieden, en meer over intervisie als methodiek om te leren, kan je hier lezen.  

 

Meer weten?

 

 


Top