Het wat, hoe en waarom van talentmanagement

 
Talentmanagement in een notendop 
 
Talentmanagement. Wat betekent dit nu eigenlijk in de praktijk van elke dag? Wat zijn de krachtlijnen van waaruit je als organisatie moet vertrekken om de talenten van je medewerkers te daadwerkelijk te 'managen'. Talentmanagement in een notendop...
 

Op welke vragen kan talentmanagement een antwoord bieden?
 
We willen op basis van onze ervaringen een antwoord bieden op de vraag of talentmanagement iets is voor uw organisatie. Dit doen we door stil te staan bij de behoeften, vragen waarop talentmanagement inspeelt en een antwoord kan bieden enerzijds maar we staan ook stil bij de 'voorwaarden', laten we het kritische succesfactoren noemen, die de kans op een succesvol talentmanagement doen stijgen, anderzijds.  
 
Waarop biedt talentmanagement een antwoord? We onderscheiden vragen en behoeften op 3 verschillende niveaus: op het macro, meso-, en micro-niveau.

Kritische succesfactoren voor talentmanagement?
 
Talentmanagement is geen vrijblijvend iets. Een talentbenadering van de medewerkers zal in de éne organisatie 'beter passen' dan in de andere. Op basis van onze eigen ervaringen trachten we de voorwaarden, of liever kritische succesfactoren voor talentmanagement op te lijsten. Talentmanagement heeft in essentie niet te maken met de aanwezigheid van instrumenten, systemen en modellen, of andere objectief vast te stellen organisatiekenmerken, zoals de grootte van de organisatie of de aard van de dienstverlening, maar eerder met niet-tastbare en culturele zaken. 


Top