Context en kijk op talentmanagement

Een diverse sector.... die sociale economie ... op zoek naar identiteit

 

Sociale economie organisaties kenmerken zich door een sterke diversiteit. De ene organisatie is de andere niet. Er zijn op het vlak van dienstverlening, statuten, financieringswijze, schaalgrootte, ...etc. enorme verschillen vast te stellen. Waar zit dan die eigenheid van sociale economie organisaties? Wat legitimeert onze 'zoektocht' naar een specifiek medewerkersbeleid voor sociale economie organisaties? We gaan dieper in op een model dat de eigenheid of de identiteit van sociale economie organisaties expliciteert.

 

Meer weten? 


Medewerkersbeleid als primair proces

 

Een organisatie bestaat uit primaire en secundaire processen. Primaire processen zijn de organisatieprocessen waarmee de dienstverlening of de productie van goederen tot stand komen. Secundaire processen daarentegen ondersteunen de primaire processen in de organisatie en creëren op zichzelf geen waarde. Medewerkersbeleid wordt klassiek beschouwd als een secundair proces. Toch voelt het vreemd aan om het beleid dat we voeren ten aanzien van onze medewerkers in de sociale economie te beschouwen als een ondersteunend proces. Hoe zit dat nu precies?...  En waarom is dat belangrijk in het licht van talentmanagement?

 

Meer weten? 


Talentmanagement: Toelichting bij begrippen

 

Talenten, competenties. Talenten ontwikkelen, competenties managen. Toelichting bij deze en andere begrippen is belangrijk, het gaat immers om meer dan een louter semantische discussie. Hoe zit het dan precies? Wat is het verschil tussen een talent en een competentie? Is talentontwikkeling hetzelfde als competentiemanagement? En wat is dan talentmanagement? ......

 

Meer weten?

 

 


Top