Participatie

Zonder sloganesk te willen overkomen, durven we toch te stellen dat participatie of een participatieve aanpak een sleutelbegrip is. Tenslotte zijn de medewerkers  de hoofdrolspelers in het verhaal van talentmanagement.  Maar ook in een bredere context, namelijk met betrekking tot het algemene beleid van de organisatie, moet een participatieve aanpak meer dan een 'verplicht nummertje' kunnen betekenen. Medewerkers betrekken bij de ontwikkeling en implementatie van instrumenten of bij de grote beleidslijnen zorgt niet alleen voor een grotere inzet bij de implementatie van de beslissingen, het zorgt ook voor een grotere reeks waarden en invalshoeken om een bepaald (beleids)thema te benaderen. Zo vermijden we dat we als organisatie vanuit onze 'ivoren toren' beslissingen nemen, beslissingen die misschien niet aansluiten bij wat er werkelijk leeft op de werkvloer. Op die manier wensen we participatie als het ware te promoten bij sociale economie organisaties, en zijn we ervan overtuigd dat dit leidt tot een win-win situatie, zowel voor de medewerkers als voor de organisatie.  

 

 Top