Wie zijn wij?

"Wij zijn een gedreven, toffe en enthousiaste groep, met diverse talenten... en een rijk aanbod aan verschillende organisaties in de sociale economie...gedreven door mensen."

 

 

Vzw Bik

Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen

Buurt-en Nabijheidsdienst Kortrijk

De Poort

alfaThuis

't Veer

Constructief

Hise

Tandem

 

 

 

Mentor... de M van Moderator

 

een belangrijke rol als promotor van dit project!


 

link naar mentor

 

Meer weten? www.mentorvzw.be 

                                                                                                          Top

 

 

Vzw Bik...

 

de B van Bezige bij 

 

We kennen vzw Bik als een organisatie die intensief meewerkte aan het project. Bik werkte mee aan alle proeftuinen. Jean-Marie en Jan hadden geen schrik om op een doordachte manier de opgedane kennis in het Lerend Netwerk te gebruiken in hun eigen organisatie en te gaan experimenteren met Talentmanagement, samen met hun medewerkersraad.

 

Hét talent van Bik: Participatie van hun medewerkers vormt de rode draad in alle processen die ze hebben opgestart binnen dit project. Deze manier van werken werkte alvast zeer inspirerend in ons netwerk en lieten alvast een aantal interessante tools na. 

 

 Meer weten? www.bikvzw.be/                                                                            Top 


Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen...

 

de K van Krachtig en Kritisch

 

Met het Kringloopcentrum Zuid-West-Vlaanderen in ons midden hebben we een partner rond de tafel met veel ervaring inzake de toepassing van verschillende HR-domeinen en HRM-processen. Ook rond competentiemanagement heeft deze organisatie heel wat kennis en praktijkervaringen in het project ingebracht.

 

Hét talent van KLC: Kritisch blijven kijken naar de eigen organisatie en vooral openstaan voor vernieuwing, nieuwe evoluties, met een sterke nadruk op empowerment en zelfstandigheid van de medewerkers.

 

    Meer weten? www.dekringloopwinkel.be/                                               Top


Buurt-en Nabijheidsdienst Kortrijk...

 

de B van Betrokken

 

BND Kortrijk is een zeer jonge organisatie die heel enthousiast heeft meegewerkt aan dit project. Voor Valerie en Jana was de ervaringsuitwisseling zeer interessant. Zij waren dan ook niet bevreesd om aan de slag te gaan in hun eigen organisatie en te leren van de ervaringen van de andere partners. Met BND Kortrijk hebben we een zeer betrokken partner in ons midden; vooral in het mee ontwikkelen en uittesten van de talentendoos.

 

Hét talent van BND: Betrokkenheid van de coördinatoren in de leefwereld van hun medewerkers en de betrokkenheid van de instructeurs in het COP. Het enthousiasme waarmee de talentendoos mee werd ontwikkeld, het enthousiasme om ermee aan de slag te gaan en het enthousiasme om met de ervaringen van andere partners aan de slag te gaan. 

 

 
 
                                      
 
 Top

 


                                                         

De Poort...

 

de D van Doen

 

De Poort is een leerwerkplaats voor leerwerknemers (art. 60), die gedurende 1 jaar een traject afleggen. Dit is zeker geen evidente situatie omdat het niet eenvoudig is om in  zo'n korte periode een proces af te leggen met de medewerkers. Toch stond Veerle ervoor open om nog meer aan de slag te gaan met de talenten van de leerwerknemers, en dit op een realistische en concrete manier, zonder veel gezwam in het ijle. Veerle werkte enthousiast mee in verschillende proeftuinen.

 

Hét talent van De Poort: de bereidheid om mee na te denken en vooral om de theorie te vertalen naar de werkvloer; het maatgericht werken zowel op het niveau van de instructeurs als de doelgroepwerknemer en de realistische en zeer pragmatische kijk op de ontwikkelde instrumenten. Dankzij De Poort is de talentendoos een zeer werkbaar instrument op maat! Ook de deelname van de instructeurs in het COP was zeer relevant.

Meer weten? www.visavisnet.eu/partners/depoort                             Top

 


Alfa Thuis...

 

de A van Aantrekkelijk.

 

Alfa Thuis is een organisatie die momenteel een grote groei kent. Katrien en An willen - ondanks de bergen werk-  ervoor zorgen dat alfa Thuis een aantrekkelijke werkgever blijft, met oog voor het sociale aspect  en de talentontwikkeling van de medewerkers. Het goed voelen in de job is een belangrijke waarde! Alfa Thuis heeft zich ten volle ingezet in het project, zowel bij het ontwikkelen van collectieve instrumenten als het aangaan van een proces met de medewerkers in de eigen organisatie.

 

Hét talent van alfaThuis: het mee nadenken en ontwikkelen van instrumenten op maat die de waarderende benadering vertalen naar de werkvloer; het zoeken naar manieren om de job als huishoudhulpen zeer aantrekkelijk te maken met aandacht voor de talenten van de medewerkers.

 

 
 
 
  
 
 
                                           Top

 


                                                   

't Veer...

 

de V van Visie.

 

't Veer is één van de grootste organisaties van het Lerend Netwerk. Met Marijke hebben we  dan ook een gedreven en zeer ervaren HR-verantwoordelijke aan de tafel met een goede visie rond processen, het inzetten van talenten, ... De economische crisis heeft deze organisatie wel getroffen waardoor Marijke ervoor koos om bij haar mensen te blijven. Toch bleef ze zich inzetten voor het project en dacht ze  samen met een groep afdelingsverantwoordelijken na hoe ze de bestaande HR-processen meer op elkaar konden afstemmen, met aandacht voor de mogelijkheden en de groei van de medewerkers.

 

Hét talent van 't Veer: de inbreng van een doordachte visie over talentmanagement en het mee zoeken naar mogelijkheden om medewerkers te laten participeren.

 

   Meer weten?  www.bw-tveer.be/                                                         Top

 


Constructief...

 

de C van Coach.

 

Constructief is een partner die ervoor koos om naar de collectieve intervisiemomenten te komen. Constructief had voor het project  al een aantal zaken ontwikkeld en wil daar zo snel mogelijk mee aan de slag. Gedurende het project zocht Constructief naar een nieuwe coördinator.  Bart wordt in 2010 HR-verantwoordelijke en coach. Hij zal aan de slag gaan met de ontwikkelde zaken.

 

Hét talent van Constructief: de kritische inbreng tijdens de intervisiedagen met aandacht voor de vertaalslag van de theorie naar de werkvloer. 


 Top

Hise...

 

de H van Hartelijk.

 

Hise is een zeer jonge, maar warme organisatie. Kim was vooral op zoek naar een uniforme en gestructureerde aanpak van de HR-processen in haar organisatie. De ervaringsuitwisseling en de kennismaking met de andere partners was voor haar zeer relevant. Als een "manusje van alles" werkte ze ook mee aan de ontwikkeling van de talentendoos. Kim is ook zeer begaan met haar medewerkers.

 

Hét talent van Hise: de deelname van de instructeurs aan het COP, het stellen van de juiste vragen en de ontwikkeling van de talentendoos!

 

   Meer weten? www.klusjesdiensthise.be

 

Top


Tandem...

 

de T van taalgebruik

 

Tandem is een zeer jonge organisatie, ook geconfronteerd met verschillende uitdagingen. Karen heeft enthousiast meegewerkt aan het project en participeerde in 2 proeftuinen. De ervaringsuitwisseling vond ze het meest interessant. Ook stond ze open voor theoretische nieuwe kaders. Vaak bracht ze er zelf ook in, in het project.  Ook taalkundig een zeer sterke partner, met oog voor een laagdrempelig, maar correct taalgebruik!

 

Hét talent van Tandem: het meewerken aan de ontwikkeling van de talentendoos, het nalezen van de teksten én niet te vergeten, ook de deelname van de instructeurs aan het COP.      

 

Meer weten?  dienamo.be/tandem.html                          Top


 

 

 


Top